30 yılı aşkın geçmişiyle perakende sektörü EDI yaygınlaştırılmasında öncü sektörlerden birisi olmuştur. Buna sektörde halen kağıda dayanan ya da takip edilemez ve entegrasyondan uzak faks ve e-posta yöntemleri ile yürütülmekte olan oldukça büyük bir ticari faliyet süregelmektedir. Sektörde EDI kullanımın faydalarının yaygınlaştırılması için yapılacak henüz çok iş vardır.

Perakende tedarik zinciri tüketime bağlı ürün sağlanmasına dayalı olmasından dolayı benzersiz bir yapıya sahiptir. Satışların hızlı hareket eden doğası, bulunabilirliğin önemi ve belirsiz talep seviyelerini yönetmenin karmaşıklığı, tedarik zincirinde geçen birçok malın bozulabilir doğası ile daha da hassaslaşmaktadır.

Perakende sektörü, sipariş ve faturalarını otomatikleştiren ilk sektörlerden biriydi. Özellikle son dönemlerde, tedarikçilerin nakliye sıklıklarının artışı ve özellikle mağaza teslimine dayalı bir tedarik yönetiminde mağazalarda tutulan SKU sayılarındaki artış, EDI kullanımının daha da artırılarak mal kabulun hızlanması ve stok miktarlarının optimizasyonu önem kazanmıştır.

Tüm bunların anahtarı ASN (Ön Sevk İhbarı) kullanımındadır. GMA (Grocery Manufacturers of America)'nın yaptığı bir araştırmaya göre ASN kullanımı mal kabul sürelerinde %60 kadar bir zaman tasarrufu sağlamaktadır. Daha da somutlaştırmak gerekirse, 250 mağazası olan bir perakende zinciri sadece ASN kullanımına geçerek yılda 65,000 saat mal kabül sürelerinden tasarruf edebilmektedir. ASN ile tedarik ettiğiniz malların palet düzeyinde durumunu tam olarak izleyebilmeniz mümkün olabilmektedir.

Belge Standartları

  • TRADACOMS: Tradacoms, perakende sektöründe çokça benimsenen çok erken bir EDI standardı idi. 1982'de başlayan bu standart, EDIFACT EANCOM'un standartı daha ileri taşımasıyla etkisini kaybetti. Standart üzerinde başka bir gelişme olmadı. Ne yazık ki, perakende sektörü bu konuda yeterince bilgilendirilmediğinden Tradacoms bugün hala kullanılmaktadır.
  • EDIFACT: Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport: Birleşmiş Miletler tarafından ticaret, ulaştırma ve tadarik yönetimi için geliştirilmiş ve bugün en yaygın olarak uygulanmakta olan EDI standardıdır. Bu standart ile elektronik veri değişiminin tüm detayları ve iş akışları yönetilebilmektedir.
  • EANCOM: EDIFACT mesajlarının bir alt kümesidir, GS1 tarafından çözüm ortaklarının ticari dokümanları birbirleri ile basit doğru ve az maliyetli yöntemlerle iletebilmesi için geliştirilmiştir.
  • eCOM: Perakende sektörüne çok uygun olan tedarik zincirindeki ortak standartları ele alan bir grup standart. Bugün kullanılan eCOM standartlarının büyük çoğunluğu EDI tabanlıdır. Bununla birlikte, henüz pazar tarafından kabul görmemekle birlikte yeni bir XML eCOM standardı üzerine çalışmalar sürmektedir.

HIZLI - KOLAY - GÜVENİLİR - SÜRDÜRÜLEBİLİR - HATASIZ


Go To Top